Ostatní aktivity

Výstava Starý Egypt
Spolufinancování výstavy Starého Egypta ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

TOP STYL 2013
 Luděk Hanák - velká módní přehlídka

 

Spolufinancování projektu Prázániny plné zábavy -letní tábor pro děti s mentálním a kombinovaným postižením

TOP STYL 2011
Luděk Hanák a jeho hosté

 

Podpora fotbalového clubu Bystrovany.